apoloniabardejov@gmail.com

CENNÍK

Cenník najčastejších výkonov na ambulancií APOLONIA
D01 - odborná konzultácia30.00 €
N03 - dentálna hygiena50.00 €
V01/V05 - jednoplôšková výplň / distálny a frontálny úsek/55.00 €
V02/V06 - dvojplôšková výplň / distálny a frontálny úsek/60.00 €
V03 - trojplôšková výplň zuba distálny úsek65.00 €
V07 - trojplôšková výplň zuba frontálny úsek70.00 €
V41 - endodontické ošetrenie kk. zuba pod mikroskopom /jednokoreňový zub/100.00 €
V42 - endodontické ošetrenie kk. zuba pod mikroskopom /viackoreňový zub/150.00 €
V31 - trepanácia zuba25.00 €
A03 - lokálna anestézia10.00 €
E11 - ext. jednokoreňového zuba25.00 €
E12 - ext. viackoreňového zuba35.00 €
E21 - komplikovaná ext. zuba60.00 €
E22 - chirurgická ext. zuba120.00 €
Celková snímateľná náhrada280.00 €
Čiastočná snímateľná náhrada330.00 €
Termoplastická snímateľná náhrada350.00 €
Kovokeramická korunka200.00 €
Zirkonová korunka /fazeta/250.00/300.00/350.00 €
D54 - panoramatický snímok15.00 €
D54a - 3D snímka35.00 €
Zavedenie Implantátu Any Ridge600.00 €
Zavedenie Implantátu MIS600.00 €
Zavedenie Implantátu Strauman700.00 €
Zirkonová korunka na Implantáte350.00 €