apoloniabardejov@gmail.com

Dentaloalveolárna chirurgia

Späť
Na našej klinike vykonávame aj nasledovné chirurgické zákroky :
  • extrakcie jedno a viackoreňových zubov
  • komplikované extrakcie zubov múdrosti
  • resekcie koreňových hrotov
  • Odstránenie slizničných lézie
  • augmentácie, doplnenie kostného tkaniva umelou kosťou Sinus lift
  • zavedenie zubných implantátov

Všetky tieto úkony sú vykonávané ambulantne pod lokálnou anestéziou a vďaka vysokej odbornosti a skúsenostiam zubného lekára aj precízne, bezbolestne a netraumatizujúco. Pre presnejšiu diagnostiku nám nie len pri stomatochirurgických výkonoch pomáha 3D CBCT rontgen.

Dentálna hygiena