apoloniabardejov@gmail.com

Protetická stomatológia

Späť

Na našej klinike sa zameriavame na rekonštrukciu deštruovaných zubov, náhradu stratených zubov, čím zlepšujeme nie len estetickú stránku pacienta, ale hlavne funkčne upravujeme pomery v ústnej dutine pacienta.

Ponúkame Vám rekonštrukciu chrupu pomocou nesnímateľných náhrad použitím:
  • Kovokeramických koruniek a mostíka
  • Zirkónových koruniek a mostíka
  • Fazety
V prípade, kedy už nie je možná rekonštrukcia zubov pomocou fixných náhrad z dôvodu väčšej straty zubov ponúkame ako jednu z možností snímateľnú náhradu:
  • Celková snímateľná náhrada
  • Čiastočná snímateľná náhrada
Protetická stomatológia